Vi bryr oss

Salg og markedsføring

Vi selger bare "ta vare på"-produkter, istedenfor å skape nye behov og økt forbruk. Normalen i nasjonal økonomi, bedriftsøkonomi og personlig økonomi er ønske om mest mulig vekst. Derved mer forbruk av naturressurser og større forskjeller globalt. Vi setter vår ære i å kun selge gode produkter som du trenger for å ta vare det du allerede har. Vi har ikke tilbudskampanjer og konkurranser for å lokke kunder til å kjøpe ting de ikke har bruk for. Prisene er faste, og gevinsten er fornøyde kunder som kan stole på at produktet er av god kvalitet og varer lenge.

Eget forbruk

Våre ventilasjonsanlegg med kammervarmeveksler gir høyere varmegjenvinning, bedre inneklima og mindre strømforbruk enn roterende varmevekslere. Sistnevnte monteres utelukkende i nybygg i dag, med drahjelp av myndighetene – mot bedre vitende. Roterende varmevekslere får maks energimerking selv om de ikke er best, og det er ikke noe å strekke seg etter.

Bevisst valg av kvalitetsprodukter fører til mindre bruk og kast. Vi reparerer det som kan repareres, sorterer det som kan sorteres, og leverer på byttebua eller gjenbruksbutikk det andre kan nytte.

Vi gjenbruker papp til fyllmasse for pakker ved hjelp av en brukt riff-raff maskin.

riff-raff2

Skadelige utslipp

Store mengder forurensing er helt unødvendig og enkelt og rimelig å endre. Vår egen dokumentasjon på dette er kanskje unik globalt. 
QMI kjemi fjerner avleiringer i ulike motorkompenenter og kan gi betydelig mindre utslipp, motorproblemer og reduserte kostnader. 

Norsirk tar seg av produsentansvar for retur av EE-avfall.

Overskudd, bistand og bærekraft

Har du to kapper, skal du dele med dem som ikke har. Har du mat, skal du dele den også.  

Mange bedrifter og personer i Norge har penger til overs. Normalt brukes disse til vekst eller forbruk. Hytte, bil, båt, elektronikk, oppussing, bruk og kast.
Det er begrenset hva man kan bruke penger til uten at det går ut over miljøet. Ved å gi bort penger, skåner vi derved miljøet og øker bærekraft. 
Samtidig bidrar det til mer rettferdighet. Det er lite penger som skal til for å endre livet til de som trenger det aller mest, og vårt bidrag er å bruke vel fem og en halv million på veldedige formål, framfor store utbytter, reklame og økonomisk vekst. 

Vi har gitt bort halve årsresultatet fra året før i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Så får vi se hva vi får til videre på grunn av nybygg. 
I 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 ble vi kåret til gasellebedrift. Hvert år siden 2011 har vi hatt trippel A kredittrating. Kombinasjonen er det nesten ikke noen andre bedrifter i Norge som har klart. 

Det Norske Misjonsselskap

Vi har vi et bedriftssamarbeid hvor vi støtter arbeid i utlandet. De arbeider for å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus. Les mer.

Normisjon

Normisjonen ønsker å spre gode nyheter til hele verden. De har mange spennende prosjekter for å hjelpe mennesker ut av fattigdom og for likestilling i utviklingsland. Les mer.

Åpne dører

Åpne dørers visjon er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. Les mer.

Bibelselskapet

Bibelselskapet jobber for å gi Guds ord til mennesker på et språk de forstår til en pris de kan betale. Les mer.

My Father's House

Denne foreningen driver barnehjem i Burundi. Her får barna et hjem, mat, medisiner, klær og skolegang slik at de får mulighet til å vokse opp og mestre livet selv.

THIS IS Vi bryr oss PAGE FOR BINLKONTROLL SITE.